Online Donation

Jeśli chcesz pozostawić twoje dane, wypełń poniższy moduł i dasz możliwość podziękowania za ofiarę

Informazioni offerente

Zapal świeczkę Ojcu Pio
Wpisać cyfrę ofiary (wiekszą lub równą 1) bez pisania cyfr po przecinku innych niż 0, np.1000,00

Donation Information

carta di credito