Online Donation

Jeśli chcesz pozostawić twoje dane, wypełń poniższy moduł i dasz możliwość podziękowania za ofiarę

 
 
 

Informazioni offerente

Kwiatek dla Świętego Pio
Wpisać cyfrę ofiary (wiekszą lub równą 1) bez pisania cyfr po przecinku innych niż 0, np.1000,00

Donation Information

By making this donation and agreeing to the Privacy Policy you agree to this web site storing your information.